LeeHooker Color Trip

Skladové číslo: 27089.01
Dostupnost výrobku: skladem

4.490 Doprava zdarma

Popis

Kytarový boutique vintage overdrive pedál, určený pro milovníky anglického kytarového zvuku 70 tých let. LeeHooker Vám přináší věrnou repliku legendárního pedálu Overdriver/Power Boost od firmy Colorsound.

Pedál nabízí svým rozsahem gainu od transparentního clean boostu, který svou dynamikou a otevřeností celkově oživí zvuk vašeho lampového aparátu, přes dynamický a čitelný overdrive, až po velmi dobře se prosazující dravý fuzz alá Fuzz Face. I při velké míře zkreslení je pedál velmi tichý. Korekce bass a treble jsou velmi účinné, barevné a příjemné v celém spektru. Color Trip nabízí celkově velmi unikátní typ zkreslení, který u moderních pedálů budete jen těžko hledat. Pedál citlivě reaguje na změny volume potenciometru na kytaře a zachovává přirozenou dynamiku. Napájet se dá krom 9V baterie také adaptérem v rozsahu 9–18V. Při 18V dostává pedál tzv. větší headroom, tedy dynamický prostor a chová se téměř identicky jako Colorsound Power Boost.

Color Trip funguje senzačně jak se singl snímači, tak i s humbuckery. Je to přesně ten typ pedálu pro přímočaré zapojení typu kytara–pedál–aparát a jedeš! Fender nebo plexi Marshall, Color Trip si dobře rozumí s oběma.

Pro zachování toho nejlepšího zvuku nedoporučujeme před Color Trip umísťovat buffer. Ve většině případů potom pedál nehraje moc hezky. Doporučujeme tedy umístit váš Color Trip na začátek řetězce, tedy před pedály, které mají v sobě buffer stále aktivní i když jsou vypnuté (jako jsou starší ladičky Boss atp. ).

Colorsound Overdriver hrál hlavní roli kytarového zvuku u kytaristů jako Marc Bolan z T. Rex, Jeff Beck nebo Jimmy Page z Led Zeppelin.

Po nějaké době testování a bádání jsme se v LeeHooker rozhodli použít pro Color Trip originální zapojení z roku 1971 s tranzistory řady Bc 109 v kovových pouzdrech. Díky šťastné náhodě jsme se dostali k omezenému počtu těchto unikátních tranzistorů, které pocházejí také ze 70 tých let. Ač firma Colorsound ve své době použila levnější variantu tranzistorů Bc 184 / Bc 169 v plastickém pouzdře (zde pravděpodobně hrála roli cena), po pečlivém otestování se ukázalo použití Bc 109 jako mnohem vhodnější. Pedál s těmito tranzistory produkuje mnohem živější, harmoničtější a dynamičtější zvuk. Také jsme upravili hodnotu potenciometru Drive, čímž se zlepšila možnost řízení přechodu od čistého boostu po plné fuzz zkreslení. Dalším praktickým rozšířením oproti originálu je potenciometr Volume pro řízení celkové hlasitosti pedálu.

OVLÁDÁNÍ: Treble, Bass, Drive, Volume
NAPÁJENÍ: 9V baterie nebo 9–18V DC adaptér (odběr proudu 1. 1mA bez LED diody, s LED diodou 2. 7mA)
True Bypass
LED indikátor

Pedály LeeHooker jsou ručně vyráběny jako Custom shop boutique efekty. Všechny modely jsou ryze české výroby.


Color Trip
Color Trip is a vintage overdrive pedal designed for lovers of 70's English guitar sound.
LeeHooker brings you a faithful replica of the legendary Overdriver / Power Boost from
Colorsound.
Thanks to its wide range gain pedal offers anything from a transparent clean boost that
dynamically and openly enhances the sound of your tube amplifier, through a dynamic
and readable overdrive, to the cut through and predatory fuzz Fuzz Face was known for.
Even with great distortion the pedal is very quiet. Bass and treble corrections are very
effective, colorful and enjoyable across the whole spectrum of sound. Color Trip offers a
very unique type of distortion, which is hard to find on modern pedals. The pedal
sensitively responds to the changes of the volume potentiometer on the guitar and
maintains natural dynamics. It can be powered with a 9V battery as well as an adapter in
the 9-18V range. At 18V, the pedal has the so-called larger headroom - dynamic space
and behaves almost identically to the Colorsound Power Boost.
Color Trip works well with both single coil and humbucker pickups. It's exactly the type
of pedal for straight guitar-pedal-amplifier wiring. Fender or Marshall Plexi, Color Trip
communicates well with both.
To get the best sound, we do not recommend buffering before Color Trip. In most cases
the pedal is not able to do its best. We recommend that you place Color Trip at the
beginning of your effect chain before the pedals that have the buffer still active even
when they are off (such as the older Boss tuners, etc. ).
Colorsound Overdriver played the lead role in the guitar sound of such players as Marc
Bolan from T. Rex, Jeff Beck, or Jimmy Page of Led Zeppelin.
After some time of testing and research, LeeHooker decided to use the original 1971
wiring for the Color Trip with the Bc 109 series metal jacket transistors. Fortunately for
us we rere able to purchase a limited number of these unique transistors, which are
original NOS from the 70s. Although Colorsound used a cheaper plastic jacket version of
the Bc 184 / Bc 169 transistors (the price probably played a role here), after careful
testing the use of Bc 109 was more appropriate. With these transistors pedal produces
much more vibrant, harmonious and more dynamic sound. We also adjusted the value of
the Drive potentiometer to improve the transition from pure boost to full fuzz distortion.
Another improvement is the addition of Volume potentiometer for the overall volume
control.
CONTROLS: Treble, Bass, Drive, Volume
POWER SUPPLY: 9V battery or 9-18V DC adapter (current consumption 1. 1mA without
LED, 2. 7mA with LED)
True Bypass
LED indicator