LeeHooker '66 Trip v2

Skladové číslo: 27087.01
Dostupnost výrobku: skladem

4.200 Doprava zdarma

Popis

Vintage germaniový fuzz.
První pedál ze zcela nové serie LeeHooker Vintage. Germanium fuzz postavený na klasickém zapojení z roku 1966, které bylo známé pod názvem Distortion-Booster. Později se ujal název Fuzz.

V zapojení jsou použity PNP germaniové tranzistory, které se v těchto letech běžně vyráběly. '66 Trip je modifikován pro použití s dnešními snímači a s možností regulace Bias a Volume.

Funkce Bias má dvě možnosti použití: V levé krajní poloze je zvuk více komprimovaný a otáčením do pravé polohy je více otevřený. Bias má také vliv na zvuk při snížení napětí baterie a umožní Vám korigovat výsledný zvuk v rozumných mezích jako při použití baterie s plným napětím. Zvuk je možno také podstatně ovlivnit pomocí Volume na kytaře. Stejně jako klasický fuzz, i '66 Trip musí být vždy zapojený v pedalboardu na prvním místě.

Baterie – U fuzz pedálů se všeobecně nedoporučuje použití alkalinové baterie, ale klasické. Zvuk se také lehce může lišit při napájení adaptérem / baterie (s baterií je podle kytaristů zvuk pocitově lepší). Při našich testech jsme zaznamenali jen minimální rozdíl ve zvuku. Naše doporučení: Do studia použijte baterie a na koncerty samostatný galvanicky oddělený zdroj napájení.

Pedály LeeHooker jsou ručně vyráběny jako Custom shop boutique efekty. Všechny modely jsou ryze české výroby.

Ovládání: Bias, Volume
Napájení: 9V baterie nebo DC adaptér galvanicky oddělený zdroj.
True Bypass
LED indikátor
Povrchová úprava: vintage.

www. leehooker. com

Germanium fuzz based on the classic diagram from 1966, which was known as the Distortion-Booster. As most of you know, later adopted the name as Fuzz.
The wiring inside uses PNP germanium transistors, which were routinely produced at that time. The '66 Trip is modified for current pickups with adjustable Bias and Volume.

The Bias function has two possible settings: In the left position, the sound is more compressed and by turning to the right the sound opens up more. The Bias also has an effect on the sound during the decrease of the battery voltage and allows you to correct the final sound with reasonable boundaries as when using the battery with full voltage. Sound can also be significantly influenced by the Volume on the guitar. Like the classical fuzz, the ´66 Trip must be set as the first effect in the pedal board.

Battery: The usage of alkaline batteries isn´t recommended in Fuzz pedals.
The sound is also slightly vary by using the power adapter or the battery (the opinion of guitarists are: Battery is better). In our tests we observed just a slight difference in sound.
Our recommendation is: In the studios use the battery, on concert use the owner galvanically isolated source.

Power supply: 9V battery or DC adapter (no need of a separate adapter just for this pedal).
Finish: vintage.